logo
Måltidsakademiens bibliotek

Sök menyer

De menyer som är digitaliserade är till största delen ett urval ur privata samlingar, som donerats till Måltidsakademiens biblioteksstiftelse.

Sökning sker på ett eller flera av fälten årtal, donator, land, stad och restaurang/hotell (se nedan). Ju fler fält som fylls i desto mer avgränsad blir sökningen.

Fälten land, stad och restaurang/hotell är hierarkiskt ordnade och kopplade till varandra. Väljer man t.ex Frankrike så kan endast städer och restauranger i Frankrike väljas. Väljer man en specifik stad så inkluderas bara restauranger i den staden o.s.v.

Från: Till: